Изпити по български език за българско гражданство

Резултати

ИЗПИТ - 23.02.2018 г.

КАНДИДАТИТЕ ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА СА СЪС СЛЕДНИТЕ ВХОДЯЩИ НОМЕРА:

  РД-15-04/05.01.2018
  РД-15-05/05.01.2018
  РД-15-80/02.02.2018
  РД-15-81/05.02.2018
  РД-15-82/05.02.2018
  РД-15-83/05.02.2018
  РД-15-84/06.02.2018
  РД-15-85/07.02.2018
  РД-15-87/08.02.2018
  РД-15-90/12.02.2018
  РД-15-91/12.02.2018
  РД-15-92/12.02.2018
  РД-15-94/15.02.2018
  РД-15-95/16.02.2018
  РД-15-96/16.02.2018
  РД-15-97/16.02.2018
  РД-15-98/16.02.2018
  РД-15-100/19.02.2018
  РД-15-101/19.02.2018
  РД-15-102/19.02.2018
  РД-15-103/19.02.2018
  РД-15-104/19.02.2018
  РД-15-105/19.02.2018
  РД-15-108/19.02.2018
  РД-15-109/19.02.2018
  РД-15-110/19.02.2018
  РД-15-111/20.02.2018
  РД-15-112/20.02.2018
  РД-15-35/17.01.2018
  РД-15-113/20.02.2018
  РД-15-114/22.02.2018

Удостоверенията могат да се получават от 06.03.2018 г.

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още