Изпити по български език за българско гражданство

Резултати

ИЗПИТ - 21.12.2017 г.

КАНДИДАТИТЕ ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА СА СЪС СЛЕДНИТЕ ВХОДЯЩИ НОМЕРА:

РД-15-637/24.11.2017
РД-15-638/24.11.2017
РД-15-596/10.11.2017
РД-15-644/28.11.2017
РД-15-649/29.11.2017
РД-15-652/29.11.2017
РД-15-654/04.12.2017
РД-15-658/04.12.2017
РД-15-662/06.12.2017
РД-15-666/07.12.2017
РД-15-668/07.12.2017
РД-15-670/08.12.2017
РД-15-673/11.12.2017
РД-15-674/11.12.2017
РД-15-676/12.12.2017
РД-15-678/13.12.2017
РД-15-680/13.12.2017
РД-15-683/14.12.2017
РД-15-688/14.12.2017
РД-15-690/15.12.2017
РД-15-691/15.12.2017
РД-15-692/18.12.2017
РД-15-693/18.12.2017
РД-15-694/18.12.2017
РД-15-695/18.12.2017
РД-15-697/18.12.2017
РД-15-698/19.12.2017
РД-15-702/20.12.2017

Удостоверенията могат да се получават от 09.01.2018 г.

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още