Изпити по български език за българско гражданство

Резултати

ИЗПИТ - 28.07.2017 г.

КАНДИДАТИТЕ ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА СА СЪС СЛЕДНИТЕ ВХОДЯЩИ НОМЕРА:

РД-15-352/03.07.2017
РД-15-357/04.07.2017
РД-15-360/05.07.2017
РД-15-365/13.07.2017
РД-15-366/14.07.2017
РД-15-368/17.07.2017
РД-15-371/17.07.2017
РД-15-373/18.07.2017
РД-15-374/18.07.2017
РД-15-375/18.07.2017
РД-15-376/18.07.2017
РД-15-377/18.07.2017
РД-15-378/18.07.2017
РД-15-379/19.07.2017
РД-15-380/20.07.2017
РД-15-381/20.07.2017
РД-15-382/20.07.2017
РД-15-383/20.07.2017
РД-15-385/24.07.2017
РД-15-386/24.07.2017
РД-15-388/24.07.2017
РД-15-315/21.06.2017
РД-15-389/24.07.2017
РД-15-390/24.07.2017
РД-15-394/26.07.2017
РД-15-398/27.07.2017
РД-15-399/27.07.2017
РД-15-401/27.07.2017
РД-15-404/27.07.2017
РД-15-405/27.07.2017

Удостоверенията могат да се получават от 04.08.2017 г.

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още