Изпити по български език за българско гражданство

Резултати

ИЗПИТ - 17.05.2017 г.

КАНДИДАТИТЕ ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА СА СЪС СЛЕДНИТЕ ВХОДЯЩИ НОМЕРА:

РД-15-227/28.04.2017
РД-15-228/28.04.2017
РД-15-229/28.04.2017
РД-15-230/03.05.2017
РД-15-231/04.05.2017
РД-15-233/09.05.2017
РД-15-234/09.05.2017
РД-15-235/09.05.2017
РД-15-237/09.05.2017
РД-15-238/10.05.2017
РД-15-239/10.05.2017
РД-15-240/10.05.2017
РД-15-242/10.05.2017
РД-15-244/10.05.2017
РД-15-245/11.05.2017
РД-15-246/11.05.2017
РД-15-247/11.05.2017
РД-15-248/11.05.2017
РД-15-259/15.05.2017
РД-15-261/16.05.2017
РД-15-263/16.05.2017
РД-15-265/16.05.2017
РД-15-213/26.04.2017

Удостоверенията могат да се получават от 31.05.2017 г.

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още