Изпити по български език за българско гражданство

Резултати

ИЗПИТ - 23.08.2018 г.

КАНДИДАТИТЕ ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА СА СЪС СЛЕДНИТЕ ВХОДЯЩИ НОМЕРА:

РД-15-411/03.08.2018
РД-15-412/06.08.2018
РД-15-414/07.08.2018
РД-15-415/07.08.2018
РД-15-416/07.08.2018
РД-15-417/08.08.2018
РД-15-418/09.08.2018
РД-15-429/10.08.2018
РД-15-430/13.08.2018
РД-15-431/14.08.2018
РД-15-432/14.08.2018
РД-15-435/14.08.2018
РД-15-437/14.08.2018
РД-15-438/14.08.2018
РД-15-440/15.08.2018
РД-15-441/15.08.2018
РД-15-442/15.08.2018
РД-15-444/16.08.2018
РД-15-446/17.08.2018
РД-15-451/20.08.2018
РД-15-452/20.08.2018
РД-15-453/20.08.2018
РД-15-456/20.08.2018
РД-15-458/22.08.2018

Удостоверенията могат да се получават от 30.08.2018 г.

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още