Изпити по български език за българско гражданство

Резултати

ИЗПИТ - 29.06.2018 г.

КАНДИДАТИТЕ ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА СА СЪС СЛЕДНИТЕ ВХОДЯЩИ НОМЕРА:

РД-15-278/17.05.2018
РД-15-281/18.05.2018
РД-15-282/21.05.2018
РД-15-284/28.05.2018
РД-15-287/29.05.2018
РД-15-288/29.05.2018
РД-15-290/31.05.2018
РД-15-291/31.05.2018
РД-15-292/01.06.2018
РД-15-296/05.06.2018
РД-15-302/07.06.2018
РД-15-303/07.06.2018
РД-15-304/08.06.2018
РД-15-305/08.06.2018
РД-15-308/13.06.2018
РД-15-312/18.06.2018
РД-15-319/20.06.2018
РД-15-320/20.06.2018
РД-15-321/20.06.2018
РД-15-322/20.06.2018
РД-15-323/20.06.2018
РД-15-324/20.06.2018
РД-15-328/21.06.2018
РД-15-329/21.06.2018
РД-15-331/21.06.2018
РД-15-332/21.06.2018
РД-15-334/22.06.2018
РД-15-336/22.06.2018
РД-15-337/22.06.2018
РД-15-338/25.06.2018
РД-15-339/25.06.2018
РД-15-341/26.06.2018
РД-15-342/26.06.2018
РД-15-344/27.06.2018
РД-15-345/27.06.2018
РД-15-346/27.06.2018
РД-15-347/27.06.2018
РД-15-355/28.06.2018

Удостоверенията могат да се получават от 06.07.2018 г.

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още