Изпити по български език за българско гражданство

Резултати

ИЗПИТ - 29.09.2017 г.

КАНДИДАТИТЕ ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА СА СЪС СЛЕДНИТЕ ВХОДЯЩИ НОМЕРА:

РД-15-441/28.08.2017
РД-15-442/29.08.2017
РД-15-444/31.08.2017
РД-15-446/07.09.2017
РД-15-447/07.09.2017
РД-15-449/08.09.2017
РД-15-450/11.09.2017
РД-15-452/12.09.2017
РД-15-453/12.09.2017
РД-15-459/18.09.2017
РД-15-461/19.09.2017
РД-15-462/19.09.2017
РД-15-463/19.09.2017
РД-15-464/20.09.2017
РД-15-465/20.09.2017
РД-15-466/20.09.2017
РД-15-467/20.09.2017
РД-15-469/21.09.2017
РД-15-470/25.09.2017
РД-15-471/25.09.2017
РД-15-472/25.09.2017
РД-15-473/25.09.2017
РД-15-474/25.09.2017
РД-15-475/25.09.2017
РД-15-476/25.09.2017
РД-15-478/25.09.2017
РД-15-479/26.09.2017
РД-15-480/26.09.2017
РД-15-481/26.09.2017
РД-15-482/26.09.2017
РД-15-483/26.09.2017
РД-15-484/26.09.2017
РД-15-485/26.09.2017
РД-15-486/27.09.2017
РД-15-487/27.09.2017
РД-15-490/27.09.2017
РД-15-493/28.09.2017

Удостоверенията могат да се получават от 10.10.2017 г.

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още