Изпити по български език за медици

Изпитът за установяване на владеенето на български език и професионална терминология на български се организира и провежда от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование (бивш Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование).

Можете да изтеглите програма-конспект за самоподготовка и явяване на изпит по български език, съгласно Наредба №15/13.12.2005 за установяване на владеенето на български език и професионална терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България.

Заявление за изпит по български език за упражняване на медицинска професия в Република България (изтегляне ТУК ) заедно с копие от документ за самоличност и копие на диплома за медицинско образование се подават в Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование (бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, ет. 2).

Приемно време за подаване на документи, получаване на удостоверения и справки:
от 9:30 до 17:00 ч. (обедна почивка от 12:30 до 13:30 часа).

Документите, издадени на чужд език, трябва да бъдат легализирани, а копието от дипломата за съответното медицинско образование - и нотариално заверено.

Преимерен тест можете да изтеглите тук.

Дати на предстоящи изпити:

26 април 2017 г. (сряда) от 10.00 часа в Конферентния център на 7 етаж в МОН (бул. Княз Дондуков №2А).
Краен срок за подаване на документи: 19.4.2017 г. включително.
Документи, подадени след посочените крайни срокове, се обработват за следващата обявена изпитна дата.

Моля кандидатите да носят със себе си документ за самоличност.

За допълнителна информация: тел. (02) 970 56 11 или на  e-mail: ckoko@mon.bg

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още