Публична покана

05.04.16 Профил на купувача

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката:
 Техническа поддръжка за осигуряване на информационни дейности - поддръжка на сайтове, структуриране и обединяване на информационни бази - свързани с държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за учебна година 2015/2016

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9052098


Документация:Протокол.pdf
(134.39 KB)


Договор.pdf (112.73 KB)

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още