Информация

Обща информация

Центърът за контрол и оценка на качеството на училищното образование е държавно обслужващо научно-информационно звено, юридическо лице и второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Министерството на образованието, младежта...

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още