Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

Резултати от международното изследване PISA 2015

korica_pisa.jpgНа 6.12.2016 г. в Министерството на образованието и науката бяха представени резултатите на българските ученици в Програмата за международно оценяване на учениците - PISA 2015. Координатор на изследването в България е Центърът за контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО).

Националният доклад „Природните науки и технологиите в училището на XXI век“ може да бъде изтеглен от страница „Публикации“ или от тук.

Международният доклад, както и примерни тестови задачи по природни науки, използвани в PISA 2015, са публикувани на интернет страницата на ОИСР.